ماهیــ . .

ماهیــ . .


دچار یعنی عاشق!!
و فکر کن که چه تنهاست اگر که
"ماهی کوچک"
دچار دریای بیکران باشد ..
.
.
من در اینستاگرام:

Instagram
Categories

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

اول و آخر... یار

من یقین دارم که آن ها نمرده اند، فقط با حریر نازکی از جنسِ نور، از ما جداشده اند..

+ photo by mahi !

همین !
۱۳ نظر ۱۳ تیر ۹۴ ، ۱۴:۰۹
ماهے !!