ماهیــ . .

ماهیــ . .


دچار یعنی عاشق!!
و فکر کن که چه تنهاست اگر که
"ماهی کوچک"
دچار دریای بیکران باشد ..
.
.
من در اینستاگرام:

Instagram
Categories

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۱ ثبت شده است

اول و آخر...یار

قبله نمای دلم دیوانه شده از بس چرخیده و به جای یک، چندین قبله را پیدا کرده! یکی نیست انگشتش را بگذارد جلوی عقربه اش تا از حرکت باز ایستد و قبله ی اصلی را نشان دهد!

زندگی با کدام حرکت و رفتار مردانه ای چشمانم را پر کرد و دلم را برد؟! آن قدر که خودم را در آینه نتوانم ببینم! قیافه ام را یادم رفته! خودم را یادم رفته! چه رسد به خدا!

چقدر میخواهم از خویش بگریزم؟ چه قدر میخواهم به خویش برسم؟ چقدر میخواهم...

برای رویاهایم آواز میخوانم و خواب خوشی را برایشان آرزو میکنم!

پ.ن1: سفر به جبهه های غرب در اواسط شهریور سعادتی بود، مخصوصا با حضور دوست عزیزم(آسمانه) و شب بیداری هایمان!! و حتی پیدا کردن دوست های جدید!

همین!

۱۹ نظر ۱۷ شهریور ۹۱ ، ۱۴:۱۴
ماهے !!