ماهیــ . .

ماهیــ . .


دچار یعنی عاشق!!
و فکر کن که چه تنهاست اگر که
"ماهی کوچک"
دچار دریای بیکران باشد ..
.
.
من در اینستاگرام:

Instagram
Categories

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

اول و آخر...یار

ای آغازترینِ آغاز!

اگر غضبی در ابروان تو گرهی بیندازد، آسمان انگار که از ارتفاع خسته شده باشد به آنی پایین می آید و چراغش را درخود فروبمیراند و باد زمین را مثل کاغذی مچاله کند.

نگذار که از مغضوبین باشیم شاید کمی غیرت بندگی بیابیم و شوق مدح تو ما را فراگیرد آن وقت دیگر بی هراس دست در گردن مرگ و قدم زنان با آن در کوچه های زندگی می رویم. تا شاید این دلِ مسموم از بیماری برخیزد و نام معطر تو را با خود زمزمه کند:

"یا حَبیبَ مَن لا حَبیبَ لَه"


پ.ن:امام سجاد(علیه السلام): دختران و زنان مانند بلورند آن ها را نشکنید، چون فطرت و ساختمان روحی و احساسی دختران همانند یک گل لطیف است... پیشاپیش روزِ خانم مبارک!

پ.ن:ما دیگه رفتیم تو غار امتحانا شاید ماهی یک بار، سالی یک بار یه سری زدیم!!

همین!

۱۱ نظر ۰۵ ارديبهشت ۹۲ ، ۲۲:۳۷
ماهے !!